Prezentare GeSAP

Gestiune Inteligentă

      GeSAP este un program de gestiune ( în special pentru alimentație publică) menit să ușureze atât munca celor responsabili cu gestiunea cât și munca organelor de conducere. Datorită interfețelor grafice intuitive precum și a vitezei mari de lucru, GeSAP este un program foarte plăcut și ușor de utilizat chiar și de către persoane care au cunoștințe minime de utilizare a computerului.

Caracteristici

 Reducerea cheltuielilor și a pierderilor

          Principalele caracteristici ale sistemului de gestiune GeSAP sunt reducerea cheltuielilor și a pierderilor prin urmărirea și controlul în timp real al stocurilor de materii prime și de produse oferite spre vânzare, a prețurilor de vânzare și adaosurilor practicate.

Emitere note intrare recepție

 

Programul permite emiterea de note de intrare-recepție (NIR) pentru marfă introdusă în stocuri. Introducerea materiilor prime în gestiune se face pe baza actelor legale (aviz de însoțire, bon fiscal, borderou de achiziție, factură sau proces verbal).

Scădere automată a vânzărilor

 Vânzările sunt preluate prin rețea sau direct din aplicația de vânzări (MAP). Scăderea din stocuri se face în funcție de rețetele definite pentru fiecare produs vândut.

 

Procese speciale

Aplicația permite atât transferuri între gestiuni (secții, depozite etc.) la preț de achiziție, cât și realizarea de procese specifice de fabricație pentru produsele semipreparate. Se pot efectua procese de actualizare a stocurilor (reglarea stocului scriptic cu cel faptic).

Dimensionare consum

Programul poate efectua, pe baza rețetelor definite, o dimensionare a consumului pentru o perioadă de timp sau pentru un anumit eveniment.

Evidentă plăți furnizori

Evidența plăților efectuate, valoarea sumelor de plată pentru fiecare furnizor în parte, permite planificarea plăților către furnizori.

 

Stabilirea limitelor de avarie pentru materiile prime

Aplicația permite stabilirea de stocuri minime și maxime pentru fiecare produs. La depășirea acestor limite operatorul poate să decidă aprovizionarea sau stoparea acesteia pentru respectivele produse.